Service tjek – Pædagogisk antropolog

 Hvilke måder at tale og handle på og hvilke fortællinger kan have bidraget til, at situationen er, som den er?
  • Hvordan bidrager det positiv/negativ?
  • Hvilke ønsker vi at holde fast i?
  • Hvor ønsker vi at komme hen?
  • Hvordan kan vi gøre det?
  • Og hvorfor alt dette?
Jeg ønsker at tage ud i 1-5 dage og udføre et feltarbejde på institutionen. Tanken med feltarbejdet er at give institutionen et udefra perspektiv på sig selv.
I praksis vil jeg placere mig og indgår dels i institutionens hverdag og dels vil jeg interviewe med forskellige medarbejdere fra forskellige positioner i institutionen. På den måde vil jeg konstruere så mange forskellige fortællinger, som eksisterer om og i institutionen.
Der kan være forskellige perspektiver på feltarbejdet og interviewene. Jeg kan både vælge interviewe medarbejdere, forældre og ikke mindst borgerne/de unge.
                      For mig er det vigtigt at de rette personer bliver hørt. Det er vigtigt at der i udvælgelsen af informanterne bliver taget højde for, hvad sigtet med feltarbejdet er, så de rette folk føler sig inddraget i processen og det videre arbejde.
Feltarbejdet handler om, at skabe et udefra perspektiv eller et helikopterperspektiv på institutionen. Gennem feltarbejdet og den efterfølgende analyse bliver der skabt en masse viden om institutionen – flere perspektiver kommer frem om, hvem de er, hvad de er som institution. På den måde fremskriver kompleksiteten i institutionens fortællinger om sig selv og sin praksis.
                      Dette vil synliggøre områder i den pædagogiske praksis, hvor der ligger udviklingsmuligheder.
Ønsker at iværksætte processer, der fører frem til mere righoldige historier i og om institutionen.
  • Se nærmere på de dominerende fortællinger.
  • Udvikle alternative fortællinger.
  • Introducere nye temaer.
  • Eller genoplive glemte og oversete spor af historier.
  • Fortællinger om hvad institutionen allerede gør og gerne vil gøre i fremtiden.
I hverdagens trummerum på en institution kommer vi helt automatisk til at konstruere en masse ”er”, dvs. en antagelse om, verden er sådan, den unge er sådan, pædagogikken er sådan osv. Der er altså en sandhed om, det vi taler om – vores sprog kommer til at repræsentere virkeligheden. Ligeledes konstruerer vi en masse burde’r – vi bør gøre sådan og sådan. Vi kommer til at handle ud fra nogle kulturelt skabte regler, som gør, vi kan blive blinde på at se nye muligheder.
Feltarbejdet kan være med til at få øje på disse hjulspor, som vi kan sidde fast i. Ved at få øje på dem, kan vi blive stærkere til at se nye spor, vi kan forfølge.
Med feltarbejdet ønsker jeg også, at frembringe den lokale viden eller den visdom, der allerede er til stede, men ligger i skyggen af et problem.
Den empiri jeg konstruerer ved feltarbejdet vil jeg samle sammen og analysere temaer ud af. Denne analyse vil jeg præsentere for jer, dels i tekst og dels gennem et eller flere oplæg. Analysen kunne også bruges som afsæt til supervision eller kreative processer i udvikling af den pædagogiske praksis.
Jeg vil lægge min vægt på at frembringe den lokale viden og bruge den som afsæt. Jeg vil dog også sætte min egen viden i spil og tilbyde den som mulige veje.
Dette er en form, jeg har tænkt lidt i. Jeg har selv oplevet en antropolog ude at gøre det, og jeg oplevede det, som virkelig givtig. Det gjorde mig klog på de ting, jeg var blevet blind på, både gode og dårlige. Analysen af praksissen gav et godt afsæt til den videre udvikling af det.
Jeg er meget interesseret i at høre respons på, hvad I tænker om metoden og om der nogle, der vil være med til at udvikle den.
Udgivet i Konsulent.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *