Oplæg: Dokumentation – en alvorlig sag

Opgavens overskrift er “Dokumentation – en alvorlig sag”.
Overordnet set er budskabet, at vi virkelig skal overveje, hvordan vi beskriver de borgere, som vi skriver om. Vi lever i en tid, hvor vi som pædagoger, lærere, socialrådgivere osv skal dokumentere mere og mere. Derfor er det vigtigt, at vi sætter fokus på dokumentationen og hvordan vi beskriver borgerne og hvilke konsekvenser, de ord og formuleringer vi bruger, har for borgerne. Grundtvig sagde, ordet skaber, hvad det nævner.

Oplægget i store træk
Kontekst sætte mine tanker.
– Vi skal skrive i excelsprog.
– Der kan være 100.000 kr til forskel om vi skriver personen har store vanskeligheder eller personen har vanskeligeder.

Opgavens teoretiske udgangspunkt er det narrative perspektiv.
– Identitet bliver skabt i relationer med andre. Andre kan også være det skrevne dokument – som er et form for identitetspapir.
– Vi bliver til gennem de historier, vi fortæller og hører om os selv.
– Sproget er ikke uskyldigt – der er masser af magt i sproget – sproget skaber – beskrivelserne om os har betydning for handlemulighederne.
– Det dokumenterede er et valg ud af mange – der kan altid fortælles andre historier.
– Der er ingen absolute sandheder – ingen ernoget.
– Vi skal sørge for, der i vores dokumentation er plads til andre beskrivelser.
– Dokumentation er ikke uskyldige beskrivelser.

Redskaber til dokumentation i et narrativ perspektiv – nogle bud på greb, som kan være med til at beskrive borgeren mere hensigtsmæssigt.
– Eksternalisering – centralt greb i den narrative praksis – omtale problemer, handlinger osv, som værende noget uden for personen (grundled) – Personen er ikke problemet, problemet er problemet og fortællingen om/oplevelsen af problemet er problemet.
– Man kan skrive i førnutid – dvs fuldendt tid – indrammer problemerne, så de ikke bliver beskrevet totaliseret.
– At skrive direkte til personen fra sig selv – man overvejer i højere grad det etiske i det, man skriver.
– Beskrivelser i tredje person objektgøre personen.
– Beskrive konkrete episoder – tvinges til at folde tingene mere ud.
– Sprogets kreative resurser.

Mine egne oplevelser over at have skrive på denne måde
– Mine refleksioner over praksis
– Udfordringer
– Modtagelsen fra kollegaere.
– Lidt ideer til videre arbejde
– Jeg er bekendt med, det kan være svært at skrive ud fra ovenstående/implementere det i den praktiske verden, hvor der ofte skal måles og vurderes med tal og i en travl verden…men et håb er, at vi kan lade os inspirere af det og have det i baghovedet.

Teorier/teoretikere der bliver trukket på er: Michael White (manden bag det narrative), Jerome Bruner, Foucault, Nils Christie, Nietzsche, Wittgenstein, Anders Fogh Jensen, Allan Holmgren og DISPUK konsulenter.

Udgivet i Oplæg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *