Mobilizing metaphor

“Key concepts, as Foucault has argued, do not have a given meaning, instead their meaning shifts and changes, and besides that all are subject to conceptual revolutions”.                                                            (Dreyfus and Rabinow,1982;69 I, van Gastel,2005;5)

Partnerskabsbegrebet har netop ikke denne permanente og endelige definition, men er hele tiden til forhandling i lighed med et ’key concept’. Denne forståelse af partnerskabsbegrebet vil være mit analytiske afsæt. 
For at finde ud af, hvordan det konkrete partnerskab får betydning, har jeg i min analyse valgt at lade mig inspirere af Susans Wright ideer om ’mobilizing metaphors’ (Wright,1993). “Mobilizing metaphors become the centre of a cluster of keywords whose meaning extend and shift while previous associations with other words are dropped. Their mobilizing effect lies in their capacity to connect with, and appropriate, the positive meanings and legitimacy derived from other key symbols …” (Shore & Wright,2005;20).

En analyse med afsæt i denne forståelse af mobilizing metaphors handler derfor om at fremanalysere de begreber, som er med til at give ’mobilizing metaphors’ mening. Partnerskabsbegrebet bliver som en ’mobilizing metaphor’ et center for en klynge af nøgleord eller ’keywords’, som sammenbinder og optager de positive meninger fra andre nøgleord (Shore & Wright,2005). Klyngen af ’keywords’ giver dermed ’mobilizing metaphors’, som partnerskaber, deres betydning og legaliserer dets berettigelse. ’Keywords’ indhold er ikke givet, men formes i dialog med andre ’keywords’, og det er netop denne evne til at sammenbinde og tilegne sig mening fra andre ’key symbols’, som giver dem deres mobilizing effekt (Shore & Wright,2005;20).
Til trods for at et ’keyword’ er uanfægteligt, er det aldrig fuldkommen fikseret, men altid genstand for centrale debatter (Shore & Wright,2005). ’Keywords’ som binder sig til den ’mobilizing metaphor’ er ’in Gallie’s terms (1956), ’essentially contested concepts’’ (Shore & Wright,2005;19. ’Mobilizing metaphors’ bliver af denne grund, ifølge den hollandske etnograf Jilles van Gastel, tvetydige af natur (Gastel,2005). Når et af de nøgleord, som er i klyngen, ændrer betydning, så frembringer det et skifte i hele klyngen og derved ændrer den ’mobilizing metaphor’ også karakter. Derved er begrebernes indhold ikke givet, men formes i dialog med ’keywords’.
Kombinationen af en policy-etnografisk tilgang og brugen af ‘mobilizing metaphor’ ”shows how struggles over keywords were occurring in several sites simultaneously…..” (Shore & Wright,2006;20). Formålet med at fremanalysere ’keywords’ er derfor at udpege centrale begreber fra forskellige ’sites’, som er med til at indholdsudfylde Kommunen og uddannelsesinstitutionens forståelse af partnerskabsbegrebet. I kapitlerne 4, 5 og 6 vil jeg udfolde hvilke ’keywords’, der kom til udtryk i min felt og er med til at give det konkrete partnerskab dets betydning. Mit afsæt for at fremanalysere disse ’keyword’ er, hvilke tematikker som springer mig i øjnene i min empiri.

Udgivet i Konsulent.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *