Eksternalisering – praksiseksempel

Under aftensmaden i mandags er der konflikt mellem Finn og Jakob. Jakob slår blandt andet Finn i hovedet. En masse tumult frem og tilbage – hvor Finn bla får smadret sit værelse.  Efter et stykke tid falder der ro på, Finn, Jakob, en kollega og jeg sætter os og snakker ved spisebordet. Vi snakker om […]

Eksternalisering – teori

Eksternalisering er et af den narrative metodes hovedgreb og handler om, at se på personen og problemet som adskilte ting. Hovedmantraet i eksternalisering er, at personen er ikke problemet, problemet er problemet eller fortællingen om problemet, der er problemet. Et af de mest centrale redskaber i den narrative praksis er at eksternalisere, hvor man ”eksotiserer […]

Fortællinger skaber mening

Mennesket er som fluen: Når fluen skal fortære et fremmed stof, gylper det først sin egen opkast ud over dette for at lette fortæringen; når mennesket skal forstå fremmed stof kaster det sin egen fortælling ud (Anders Fogh Jensen). Sagt på en anden måde, når individet møder verden tillægger individet begivenhederne mening ud fra de […]

Partnerskaber skaber mulighedsrum

I specialet har jeg fremanalyseret en klynge af ’keywords’, som er med til at give det konkrete partnerskab dets specifikke betydning. I denne klynge af ’keywords’ tegner der sig et billede af, at kommunen og uddannelsesinstitutionen har haft en vision med partnerskabet, hvor de ønskede en radikal omlægning af arbejdet med børn og unge. Specifikt […]