Fritids- og ungdomsklubbers betydning for børn og unges hverdagsliv i udsatte boligområder

Petersen, Kirsten Elisa, Lotte Hedegaard Sørensen, Trine Elisabeth Møbius Sørensen, og Lars Ladefoged. “Fritids- og ungdomsklubbers betydning for børn og unges hverdagsliv og fællesskaber i udsatte boligområder”. Aarhus University Library, 2019. Rapporten, som er lavet af DPU i 2019, undersøger hvilke muligheder rummer pædagogiske indsatser i fritids- og ungdomsklubber i udsatte boligområder for at forebygge […]

Etnisk profilering – Oplevelser og konsekvenser af minoritetsetniske mænds møder med politiet

–    Institut for Menneskerettigheder, marts 2022 Denne tekst er en opsummering af Institut for Menneskerettigheder rapport, som er skabet på baggrund af deres kvalitative undersøgelse af – Oplevelser og konsekvenser af minoritetsetniske mænds møder med politiet.   I Danmark ser vi en tendens til at unge mænd af anden etnisk herkomst end dansk oftere end etniske […]