Narrativ-supervision

Jeg tilbyder supervision med afsæt i den narrative tankegang. Vigtigt for mig i supervisionen er: I oplever et rum, hvor der er tillid. I oplever mulighed for kreativitet. I får øje op for, at I allerede gør meget. I får forholdt jer til Jeres værdier og intentioner. I bliver de handlende i Jeres arbejde. I […]

Service tjek – Pædagogisk antropolog

 Hvilke måder at tale og handle på og hvilke fortællinger kan have bidraget til, at situationen er, som den er? Hvordan bidrager det positiv/negativ? Hvilke ønsker vi at holde fast i? Hvor ønsker vi at komme hen? Hvordan kan vi gøre det? Og hvorfor alt dette? Jeg ønsker at tage ud i 1-5 dage og […]

Den narrative trekant

I denne tekst vil jeg komme med et bud på, hvordan vi kan gøre arbejdet med den narrative dokumentationsform mere tilgængelig i den daglige praksis. Den narrative dokumentation med sin vægtning på detaljerne og udskrivning af begivenhederne fra afsender til modtager gør, at dokumentationen kan tage ekstra tid og det skriftelige kan blive mere omfattende. […]