Overgreb eller ej?

Dilemmaet der skabes af serviceloven. Der er situationer, hvor der er behov for omsorg, men hvor omsorgsmodtageren ikke er i stand til eller har viljen til at modtage den omsorg og hjælp og støtte, der er behov for. Hvilket kan ligne omsorgssvigt fra pædagogernes side. Af: Jesper Ibsen Larsen, 2005 Frederik er 17 år, han […]

Partnerskab som udveksling af ’gaver’

En synergieffekt. Temaet ’udveksling’ går igen, når man snakker om partnerskaber. Udveksling bliver ikke nævnt direkte, men i en indirekte form. Jeg oplever, at medarbejderne i partnerskaber har en forventning om at begge partnere skal bidrage og modtage – og dette er centralt i partnerskaber. Denne tekst stammer fra mit speciale om partnerskaber mellem organisationer. […]

Praksiseksempel på dokumentation

Jeg har i min praksis brugt det narrative perspektiv på dokumentation, når jeg har skrevet dagbøger om unge. Jeg vil give et eksempel på, hvordan forskellen mellem et excel-beskrivelse og en beskrivelse i det narrative perspektiv, kunne se ud. ”Excel-sprog” Ragner har ADHD løber rundt på gangene og er frustreret, når han får at vide, […]

At skrive i førnutid

En anden metode til at bevare kompleksiteten i personernes liv er ved at skrive i førnutid. Førnutid, bliver også kaldt fuldendt tid, og betyder indtil nu. I førnutid beskriver vi, hvordan det har været indtil nu, og ser handlingen som afsluttet, men med betydning for nu. Når vi skriver i førnutid, lover vi altså ikke, […]

Konkrete episoder og hændelser

At skrive i du-jeg-formen understøtter et andet greb, jeg vil præsentere. Når jeg havde den anden i tankerne og skrev med afsæt i, hvad jeg havde set, der oplevede jeg en anden forpligtelse til at folde mine observationer ud og i langt højere grad at skrive på handlingslandskab[1] (Holmgren, 2013: 40-41). Beskrivelserne af de unges […]

At skrive direkte til personen fra sig selv

Med afsæt i den nuværende måde at skrive dokumentation på og mine erfaringer med modtagelsen af det narrative perspektivs dokumentationsform, er dette afsnit det mest opsigtsvækkende eller debatteret. Den nuværende tænkning omkring dokumentation er, at det er et redskab for de professionelle. Det betyder, at vi ikke skriver henvendt til personen, som det skrevne handler […]

Dannelse og bandeproblematikken

Min indgangstanker til det er: På den ene side snakker vi meget om at komme banderne til livs, men på den anden side skærer vi flittigt ned på mulighederne for at blive medborgere i det danske samfund/det omkringliggende samfund. Jeg arbejder til dagligt med udsatte unge i og omkring bandemiljøet. Ligeledes følger jeg med i […]

Resilient netværk

I arbejdet med udsatte unge handler det om at skabe miljøer omkring de unge, som er resiliente. Resiliente miljøer omkring udsatte unge danner grundlag for forebyggelse af disse unges udvikling af risikoadfærd. Resiliens – hvad er det? Ifølge Dion Sommer er resiliens det, som gør os ’bøjelige’ og gør, at vi bliver stående på vores […]