Mobilizing metaphor

“Key concepts, as Foucault has argued, do not have a given meaning, instead their meaning shifts and changes, and besides that all are subject to conceptual revolutions”.                                                          […]

Fortællinger skaber mening

Mennesket er som fluen: Når fluen skal fortære et fremmed stof, gylper det først sin egen opkast ud over dette for at lette fortæringen; når mennesket skal forstå fremmed stof kaster det sin egen fortælling ud (Anders Fogh Jensen). Sagt på en anden måde, når individet møder verden tillægger individet begivenhederne mening ud fra de […]

Partnerskaber skaber mulighedsrum

I specialet har jeg fremanalyseret en klynge af ’keywords’, som er med til at give det konkrete partnerskab dets specifikke betydning. I denne klynge af ’keywords’ tegner der sig et billede af, at kommunen og uddannelsesinstitutionen har haft en vision med partnerskabet, hvor de ønskede en radikal omlægning af arbejdet med børn og unge. Specifikt […]

Terapeutens position

Michael White har udarbejdet fire positioner, som terapeuten kan befinde sig i under en samtale: Være decentreret og have indflydelse – Være centreret og ikke have indflydelse – Være decentreret og ikke have indflydelse – Være centreret og have indflydelse. Michael White mener, at terapeutens position i narrativ praksis bør være dencenteret og have indflydelse. […]

Paralleller mellem historiske diskussioner om det skrevne og vor tids pædagogiske dokumentation

Paralleller mellem historiske diskussioner om det skrevne og vor tids pædagogiske dokumentationDet er ikke et nyt fænomen, at dokumentation og det skrevne bliver diskuteret. Diskussionen går mange år tilbage – i hvert fald tilbage til Sokrates. Sokrates var græsk filosof og levede fra 469 f.kr til 399 f.kr. Sokrates gik rundt i Athens gader og […]