Konsulentarbejde

Oplæg - Supervision - feltarbejde - idemageri - skabelse af ny praksis

Åben

Blog

Forskellige pædagogiske tekster med ideer og tanker til skabelse af nye praksisser og kreativitet

Bliv inspireret

Redskaber

Forskellige (narrative) redskaber, som kan skabe kreativitet, ny viden og udvikling

Samarbejde

Hvem samarbejder jeg med

2 + 2 = 5

Kreativitet - Narrativ - Refleksion - Effekter - Intentioner

Mit afsæt er et narrativt perspektiv.